Mikä Työpajateatteri? Mikä soveltava draama?

Käytämme monipuolisesti erilaisia draaman menetelmiä työskentelyssämme. Työpajateatteri eli TIE (Theatre-in-Education) on yksi soveltavan draaman genreistä. Työpajateatteri koostuu tavallisesti tietylle ryhmälle suunnatusta kaksiosaisesta kokonaisuudesta: ensin katsotaan lyhyt näytelmä, jonka jälkeen seuraa työpajatyöskentely, jossa tutkitaan näytelmän teemoja yhdessä yleisön kanssa erilaisin toiminnallisin työtavoin. Yleisö on koko ajan aktiivisena mukana työskentelyssä. Työpajateatterin avulla voidaan käsitellä monenlaisia teemoja, haastaviakin, kuten mm. kiusaaminen, turvallisessa toimintaympäristössä.

Draamalliset simulaatiot puolestaan ovat tehokkaita koulutusmenetelmiä esimerkiksi asiakastyöhön. Erityisesti lapsiryhmille soveltuvat leikin maailmaa muistuttavat prosessidraamat.

Taivaltajien menetelmät sopivat erinomaisesti:

  • Työpaikalle: johtaminen, työssä jaksaminen, yhteistyö, ryhmäviestintä, roolit, työpaikkakiusaaminen, asiakastyö
  • Lapsille: kaveritaidot, empatiataidot, kiusaamisen käsitteleminen
  • Koulutuksiin: oppilaitokset, opettajat, opiskelijaryhmät, seminaarialustukset

Toimintamme ytimessä ovat:

  • Vahva asiantuntemus draamassa
  • Monipuolinen kasvatus- ja koulutusalojen ammattiosaaminen
  • Yleisölähtöisyys ja matalan kynnyksen osallistuminen
  • Räätälöinti erilaisten kohderyhmien ja tarpeiden mukaan